Abdul Majeed, Abu Bakar, Universiti Teknologi MARA (UiTM), Puncak Alam, Malaysia