Petit, Pascale, School of Pharmacy, Vrije Universiteit Brussel, Laarbeeklaan 103, B-1090 Brussels, Belgium, and Faculty of Medicine, Learning Resource Centre, Vrije Universiteit Brussel, Laarbeeklaan 103, B-1090 Brussels, Belgium, Belgium