Petit, Pascale, School of Pharmacy, Vrije Universiteit Brussel, Laarbeeklaan 103, Brussels B-1090, Belgium, and Faculty of Medicine, Learning Resource Centre, Vrije Universiteit Brussel, Laarbeeklaan 103, Brussels B-1090, Belgium, Belgium