Tan, Yen Yen, Ng Teng Fong General Hospital, Singapore