Wong, Yuet Yen, Universiti Teknologi MARA, Cawangan Pulau Pinang, Kampus Bertam, Pulau Pinang, Malaysia