Lean, Qi Ying, Universiti Teknologi MARA, Pulau Pinang & Universiti Teknologi MARA, Selangor, Malaysia